Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Zařízení pro nukleární medicínu

  • Měřící a manipulační zařízení slouží pro ochranu zdravotnického personálu i pacientů a manipulaci s radiofarmaky, jak v odděleních s vybavením SPECT, tak i v moderních PET centrech.
  • V části diagnostické nukleární medicíny sestavujeme zařízení: PET (PET/CT, PET/MR), SPECT, BETA.
  • Naše výrobky chrání personál při aplikaci terapeutických přípravků na bázi 90Y, 131 I, a dalších terapeutických radiofarmak emitujících záření ß nebo ɣ.
  • Náš výrobní program pokrývá celé spektrum manipulačních kroků s radioaktivními materiály. Od speciálních transportních souborů přes přípravu a aplikaci radiofarmak pacientovi, až po manipulaci s radioaktivním odpadem.
  • Výhradním prodejcem všech zařízení určených pro vybavení zdravotnických provozů nukleární medicíny je firma Lynax s.r.o.

Zařízení pro manipulaci s PET radiofarmaky