Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Výroba funkčních celků

Výroba funkčních celků

Vyrábíme a instalujeme přístroje a zařízení pro kliniky a oddělení nukleární medicíny. Vybavujeme diagnostická i terapeutická oddělení. Ve výrobním programu máme přístroje a ochranné vybavení, jak pro práci se SPECT radiofarmaky, tak pro práci s radiofarmaky pro vyšetření PET či aplikaci terapeutických radionuklidů.