Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Dotační programy

Projekt

Pracovní cyklus dvoudobého spalovacího motoru s modifikovaným vratným vyplachováním je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je “ získat prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje nové znalosti potřebné

pro vývoj unikátních prototypů dvoudobého motoru s novými užitnými vlastnostmi a parametry.