Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Dotační programy

Projekt I.

Pracovní cyklus dvoudobého spalovacího motoru s modifikovaným vratným vyplachováním,

reg. číslo projektu: Registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004770.

Hlavním cílem projektu „Pracovní cyklus dvoudobého spalovacího motoru s modifikovaným vratným vyplachováním“ je získat prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje nové znalosti potřebné pro vývoj unikátních prototypů dvoudobého motoru s novými užitnými vlastnostmi a parametry využitelnými v dopravě (př. malé pohonné jednotky v lodním průmyslu, motory pro motocykly, malé zdroje el. energie pro elektromobily) i průmyslových aplikacích (př. kogenerační jednotky, generátory elektrické energie).

Projekt je realizován ve čtyřech etapách:

  • Etapa 1: Příprava, návrhy konstrukčního řešení
  • Etapa 2: Konstrukce a výpočtové práce
  • Etapa 3: Zhotovení funkčních vzorků
  • Etapa 4 : Zhotovení funkčních prototypů

Hlavním výsledkem projektu jsou 2 prototypy. Bude vytvořena konstrukční a technická dokumentace a dva prototypy dvoudobých motorů s vratným vyplachováním. Oba prototypy budou ověřeny měřením a testováním včetně typových a provozních zkoušek.

Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.